TaxMachine PITy 2017/2018

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2017 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2017/2018

Jak bezbłędnie rozliczyć druk PIT-36 oraz PIT-36L za 2017 rok?

Rozliczamy PIT-36L i PIT-36 w programie PIT 2017/2018

Deklaracja PIT-36L to rozliczenie dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym 19%. Podatek taki mogą płacić podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub w postaci spółek osób fizycznych, czyli tak zwanych spółek cywilnych oraz spółek jawnych prawa handlowego. Korzystają z tej metody opodatkowania także podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej.

Aby skorzystać z podatku należy zgłosić to w Urzędzie Skarbowym do 20 stycznia roku podatkowego od którego zaczynamy rozliczać się podatkiem liniowym. Jeżeli w poprzednim roku podatkowym byliśmy na podatku liniowym to już nie musimy tego zgłaszać w kolejnym roku podatkowym. Jeśli nie zgłosiliśmy tego w tym terminie to nie możemy liczyć podatku w ten sposób, musimy stosować skalę podatkową i składamy wtedy PIT-36, a nie PIT-36L.

PIT-36L - wypełniamy z programem PIT 2017/2018

Największym problemem, gdy wyliczamy nasze PITy, jest z pewnością obliczenie dochodów i strat. To zajmuje nam najwięcej czasu oraz w tej części przeważnie zdarza się najwięcej błędów. Warto to zmienić i nie popełniać więcej tych samych błędów. Najlepiej jest zapoznać się z instrukcją, jak wypełniać właściwie deklaracje podatkowe. Większość takich instrukcji oraz poradników znajdziemy na Internecie. A najlepiej jest skorzystać z darmowego programu do PIT, zawiera on kreator który poprowadzi Cię za rękę przez proces rozliczania deklaracji, pobierz program PITy 2017 za darmo znaszej witryny.

PIT-36 - dochody z firmy na skali podatkowej

Warto przyjrzeć się bliżej wyliczaniu druku PIT-36. Sporządzamy tą deklarację w celu rozliczenia straty, bądź też dochodu, który podatnik otrzymał w bieżącym roku. Wszystkie dochody, koszty otrzymania przychodów, straty oraz inne kwoty należnych zaliczek, umieszczamy właśnie w części D tego zeznania podatkowego. Dzieli się ona również na konkretne tabele: D.1 oraz D.2. Druga część musi zostać wypełniona w przypadku, gdy jest łączne opodatkowanie dochodu małżonków. Ta część zeznania jest bardzo potrzebna, gdyż wskazuje się w niej przychody, starty lub dochody, które są zawarte w formularzach, wcześniej sporządzonych przez naszych płatników. Powinniśmy się opierać na formularzu i kwocie, którą podał płatnik. Część D.1 oraz D.2 uzupełniają te osoby, które uzyskały dochód dzięki działalności za granicami państwa. Wtedy stosuje się metodą proporcjonalnego odliczenia. W deklaracji PIT-36 należy wskazać następujące źródła, z których uzyskaliśmy przychód. Po pierwsze powinna tutaj znaleźć się należności z pracy nakładczej, ze stosunku pracy spółdzielczego, bądź służbowego, a także zasiłki, które wypłaca zakład pracy. Są to również należności z tytułu renty, emerytury lub inne świadczenia. Tutaj należy wskazać na łączną kwotę tych powyższych świadczeń. Osoby składające takie PITy, powinny przedstawić również świadczenia przedemerytalne oraz zasiłki, które wypłacił organ rentowy.

Oto jak wygląda PIT 36 w programie PITy 2017/2018:

pit 36 program 2017 rok

 

PIT-36L - firma i działy specjalne opodatkowane podatkiem liniowym 19%

Inną deklaracją, na którą warto wskazać, jest druk PIT-36L. Ten druk sporządzają osoby, które swoją działalność mają opodatkowane podatkiem liniowym. Taka deklaracja składa się z kilkunastu części, od A do R. Część A to tak jak we wszystkich formularzach, pozycja do wskazania miejsca oraz celu złożenia zeznania. Podobnie część B, tutaj podajemy dane oraz adres zamieszkania, tak jak w innych deklaracjach. Część C to miejsce, gdzie wpisuje się informacje podatkowe. Z kolei w części D uzupełniamy dochody oraz straty z konkretnych źródeł przychodu. Zaś we fragmencie E wpisujemy straty z ubiegłych lat. Kwoty zwiększające lub zmniejszające podstawę opodatkowania lub stratę powinny być umieszczone w części F. W części G, podatnik jest proszony o wyliczenie podatku. Z kolei w punkcie H umieszcza się odliczenia od podatku. Część I to obliczenie zobowiązania podatkowego, zaś J to miejsce, gdzie wpisuje się kwotę do zapłaty lub nadpłatę. W części K uzupełniamy zryczałtowany podatek dochodowy, a w części L naliczone odsetki. Miejscem na należne zaliczki jest punkt M, a w części N przekazujemy 1% podatku. Część O to miejsce na uzupełniające informacje, z kolei w części P umieszczamy informacje o załącznikach. A ostatni to oczywiście podpis podatnika.

PIT-36L widać na poniższym obrazku:

pit 36l 2018

 

Pobierz darmowy program PIT 2017 z tej strony, jest to szybka i bezbłędna aplikacja do rozliczania druków PIT-36, PIT-36L i wszystkich innych druków PIT rocznych 2017.

pity program 2017 2018

Słowa kluczowe

pit-36l deklaracja, dochody z działalności gospodarczej, zeznanie pit-36, pit 36 druk, program do pit-36, dochody zagraniczne, pit 36l, zeznanie pit 36L, deklaracja pit-36, druk pit-36, objaśnienia pit 36, pit-36 2018, pit-36, najem opodatkowany skalą podatkową, formularz pit-36, pit-36 za 2017 rok, objaśnienia pit-36l, pit 36, skala podatkowa

© Copyright 2016 grupaodrolnika.pl All rights reserved.
Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA | 33-114 Rzuchowa 1 | e-mail: grupaodrolnika@wp.pl | Telefon: 608 42 46 60 | nr KRS 0000113391
Konto | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Pleśna | nr: 02 8589 0006 0100 0011 9311 0001
Wypełniając PITy programem PITy TaxMachine 2016/2017 możesz przekazać 1% podatku naszej Organizacji Pożytku Publicznego.